Czym tak właściwie są Wieczory Chwały?

DOŚWIADCZENIEM ŻYWEGO KOŚCIOŁA. Zawierają przekaz skierowany przede wszystkim do młodego człowieka. To przesłanie mówi: Kościół nie jest skostniałą instytucją, to nie surowe mury budynku, witraże w oknach, mniej lub bardziej ciekawe kazania. Kościół jest zawsze tam, gdzie człowiek spotyka człowieka, by razem spotkać Boga, zapominając o różnicach, podziałach, doznanych krzywdach. Wieczory Chwały mają więc na celu ukazanie prawdy, że każdy w tak rozumianym Kościele jest ważny i potrzebny. Każdy jest częścią Bożego planu, niezastąpiony w swym człowieczeństwie, swej odrębności. To przesłanie od Boga,  który mówi: „Jesteś moim umiłowanym dzieckiem, takiego Cię powołałem do życia, takiego Cię kocham i potrzebuje w moim Kościele”. Wieczory Chwały to czas przebywania we wspólnocie braci i sióstr zarówno dla tych, którzy odnaleźli już swoje miejsce w Kościele jak i dla tych, którzy go wciąż poszukują. Idea takiego przekazu opiera się o słowa Jezusa, który powiedział: „(…) gdzie dwaj albo trzej są zebrani w imię moje, tam  jestem pośród nich” (Mt 18,20). Skoro więc Jezus jest realnie obecny w życiu człowieka konieczne jest rozwijanie z Nim prawdziwej, szczerej relacji. Wieczory Chwały to przede wszystkim pogłębianie tej relacji poprzez modlitwę.

DZIĘKCZYNIENIE I UWIELBIENIE – to forma modlitwy szczególnie bliska idei Wieczorów Chwały. Ten rodzaj modlitwy kieruje myśli na pozytywne tory, prowokuje do postawienia sobie pytania o to, co w moim życiu, co we mnie jest dobre. Każdy Wieczór Chwały to dwie godziny spędzone na szczególnej adoracji Jezusa – obecnego w Najświętszym Sakramencie. To czas, w którym można oddać Mu wszystko – to co dobre i to co trudne. To czas spędzony w poczuciu zawierzenia, które otwiera drzwi do tego, by poczuć w sobie prawdziwą radość. Radość, która nie jest pusta, ale rozlewa się na całego człowieka i jego życie. Taka radość jest możliwa tylko dzięki Bożej Łasce, którą wlewa
DUCH ŚWIĘTY – trzecia osoba Trójcy Świętej, często spychana do podświadomości wiary. Wieczory Chwały bardzo podkreślają znaczenie Ducha Świętego w życiu duchowym człowieka. To On pobudza i daje siłę do działania, otwiera umysł, serce, zmysły. Sprawia, że więcej czujemy, lepiej rozumiemy, mocniej doświadczamy. To również On pomaga wyrażać siebie poprzez talenty jakie każdy otrzymuje. To również Duch Święty pomaga lepiej się modlić. Na Wieczorach Chwały ważną rolę odgrywa modlitwa wyrażona
MUZYKĄ – to ona działa tam, gdzie brakuje słów, to dźwięki, które pomagają wyrazić jak bardzo tęsknię, jak bardzo kocham, jak bardzo czuję się zraniony czy zagubiony i jak bardzo czuję się wdzięczny. Język muzyczny Wieczorów Chwały jest współczesny, tak aby był bliski i zrozumiały dla młodego człowieka. Posługujący zespół Bosco Band to energetyczne brzmienie sekcji rytmicznej (perkusja i bas), elektroniczne brzmienie gitary i instrumentów klawiszowych, to ożywiające dźwięki instrumentów dętych (fletu i saksofonu). Przekaz słowny potęguje brzmienie chóru  klaszczącego ze zgromadzonymi w rytm muzyki.
Na Wieczorach Chwały jest również czas na wyciszenie, skupienie, zatrzymanie. To
KONFERENCJE, na których dotykane są najbardziej nurtujące, niekiedy nawet kontrowersyjne problemy. To próba odpowiedzi na najtrudniejsze pytania jakie młody człowiek może nosić w swoim sercu.
Jest również na Wieczorach Chwały chwila kiedy osoby przychodzące na te spotkania dzielą się swoimi doświadczeniami. To
ŚWIADECTWA – wzruszające opowiadania o cudach jakie Bóg działa w życiu człowieka;  o pięknych  powrotach do Niego, o chwilach z Nim, które zmieniły życie; wyznania mówiące o nieskończonej Bożej Łasce, która jest i naprawdę działa. Świadectwa są wyrazem tego, że każdy jest w kościele niezastąpiony i pełni rolę Apostoła, który powołany jest do głoszenia prawdy o  wszechobecnej miłości Boga.